Mezuniyet İşlemleri

İLİŞİK KESME (MEZUNİYET) İÇİN GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER

YÜKSEK LİSANS(TEZLİ) VE DOKTORA

1. MEZUNİYET BİLGİ FORMU

2. İLİŞİK KESME FORMU

3. TURNITIN ONAY FORMU  (NOT: Lisansüstü tez savunmasından sonra intihal oranı için tezin fenbilimleri@karabuk.edu.tr e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

4. TEZ VERİ GİRİŞ FORMU (T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi)

5. TEZ ONAY SAYFASI (Tezin 2. sayfası - tüm hocalara aynı mavi kalem ile imzalatılmış olarak.)

6. Tez Yazım Kontrol Listesi - danışman imzalı (Tez yazım klavuzu içindedir.)

7. 3 Adet Ciltlenmiş Yüksek Lisans / Doktora Tezi

8. Yüksek Lisans Tez'inin CD-ROM olarak kopyası (1 Adet CD)

- CD içeriği : Tez (PDF formatında), Özet ve Abstract (MS Word formatında)

* Tezin PDF'si, YÖK veri girişi yapıldıktan sonra alınan referans kodu ile isimlendirilecektir.
Örnek : 10177522.pdf

Uyarı : Tez PDF formatına dönüştürülürken bazı karakterlerin bozulduğu gözlemlenmiştir. CD'yi teslim etmeden önce tezinizin PDF'ini mutlaka kotrol ediniz!

- CD, CD zarfı içerisinde ve aşağıdaki bilgileri içeren etiketle teslim edilecektir.

- Yazar

- Yüksek Öğretim Kurumu

- Enstitü ve Anabilim Dalı

- Tez Başlığı

9. Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi (NOT:  Yeni Kimlik Kartına sahip öğrencilerin, Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet sistemi üzerinden temin ettikleri "NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ" belgesini getirmeleri gerekmketedir.

 

YÜKSEK LİSANS(TEZSİZ) - UZAKTAN EĞİTİM

1. MEZUNİYET BİLGİ FORMU

2. İLİŞİK KESME FORMU

3. TURNITIN ONAY FORMU  (NOT: Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Sunumundan sonra intihal oranı için projenin fenbilimleri@karabuk.edu.tr e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

4. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Değerlendirme Formu (Form TYL1)

5. 1 Adet Karton Kapak Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

6. Tezsiz Yüksek Lisans Projesinin CD-ROM olarak kopyası (1 Adet CD)

- CD zarfı içerisinde ve aşağıdaki bilgileri içeren etiketle teslim edilecektir.

- Yazar

- Yüksek Öğretim Kurumu

- Enstitü ve Anabilim Dalı

- Proje Başlığı

7. Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi (NOT:  Yeni Kimlik Kartına sahip öğrencilerin, Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet sistemi üzerinden temin ettikleri "NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ" belgesini getirmeleri gerekmketedir.

 

TEBRİK EDERİZ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ