Mezuniyet İşlemleri

İLİŞİK KESME (MEZUNİYET) İÇİN GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER

1. MEZUNİYET BİLGİ FORMU

2. İLİŞİK KESME FORMU

3. TURNITIN ONAY FORMU

4. TEZ VERİ GİRİŞ FORMU (T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi)

5. TEZ ONAY SAYFASI (Tezin 2. sayfası - tüm hocalara aynı mavi kalem ile imzalatılmış olarak.)

6. Tez Yazım Kontrol Listesi - danışman imzalı (Tez yazım klavuzu içindedir.)

7. 3 Adet Ciltlenmiş Yüksek Lisans / Doktora Tezi

8. Yüksek Lisans Tez'inin CD-ROM olarak kopyası (1 Adet CD)

- CD içeriği : Tez (PDF formatında), Özet ve Abstract (MS Word formatında)

- CD, CD zarfı içerisinde ve aşağıdaki bilgileri içeren etiketle teslim edilecektir.

- Yazar

- Yüksek Öğretim Kurumu

- Enstitü ve Anabilim Dalı

- Tez Başlığı

9. Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

 

TEBRİK EDERİZ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ