Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, sorgulayıcı, katılımcı, rekabetçi, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, mesleki açıdan yetkin, saygın bireyler yetiştirmektir.
 

VİZYONUMUZ

Eğitim-öğretim ve araştırma kalitesi ile nitelikli ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası tarafından tanınan;
Eğitim-Öğretim kurumları, endüstri ve toplumla ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü;
İlgili alanlardaki bölgesel ve ulusal endüstri kuruluşlarının araştırma, geliştirme çalışmalarına rehberlik ve danışmanlık hizmetinde bulunan;
Bilimin evrenselliğine inanan, çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan;
Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; bir araştırma kurumu olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

 • Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
 • Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak,
 • Bilimin evrenselliğine inanmak,
 • Yenilikçi olmak,
 • Katılımcı ve paylaşımcı olmak,
 • Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Herkesi dil, din, ırk, milliyet ve düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak,
 • Çağdaş, kalıcı ve özgün araştırmalar yapmak,
 • Mükemmelliği sürekli yakalamaya çalışmak,
 • Zamanın kıymetini bilmek,
 • Mesleğini sevmek,
 • Bireye ve çevreye saygılı olmak,
 • Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı göstermek,
 • Öğretimde ve bilgiyi aramada, üretmede, yaymada ve uygulamada mükemmel olmak,

Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün temel değerleri arasında yer alır.