Lisansüstü Eğitim Akış Şemaları

Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri akış şemaları

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin dönemlerine ve durumlarına göre iş akış şemaları aşağıda verilmiştir.
 


Yüksek Lisans Akış Şeması
Doktora Akış Şeması
Doktora Mezuniyet Yayın Şartı