Formlar

Ders ve Tez Aşamasındaki Öğrenciler İçin Tüm Formlar

YüKSEK LİSANS

Yüksek Lisans danışman öneri formu (Öğrenciler için) Form Y1
Yüksek Lisans danışman ve tez bildirimi formu Form Y2
Yüksek Lisans ikinci danışman atama formu Form Y3
Yüksek Lisans danışman veya tez konusu degişikliği bildirim formu Form Y4
Yüksek Lisans seminer dersi uygulama formu Form Y5
Yüksek Lisans tez ek süre isteme formu Form Y6
Yüksek Lisans tez sınav jüri öneri formu Form Y7  (Güncellendi 07.12.2017)
Yüksek Lisans tez sınavı tutanak formu Form Y8
Yüksek Lisans (Ortak program) danışman ve tez bildirimi formu Form Y9
 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN EĞİTİM)

Tezsiz Yüksek Lisans proje değerlendirme formu  Form TYL1 (Yeni !!! 18.01.2018)

DOKTORA

Doktora danışman öneri formu (Öğrenciler için) Form D1
Doktora danışman atama formu Form D2
Doktora ikinci danisman atama formu Form D3
Doktora seminer dersi uygulama formu Form D4
Doktora yeterlilik basvuru dilekcesi Form D5
Doktora yeterlilik sınavı jüri atama formu Form D6
Doktora yeterlilik sınavı tutanak formu Form D7
Doktora tez izleme komitesi atama formu Form D9
Doktora tez önerisi savunma sınav tarihi bildirim formu Form D10
Doktora tez önerisi savunma tutanak formu Form D11
Doktora tez izleme toplantısı toplantı tarihi bildirim formu Form D12
Doktora tez izleme komitesi tez izleme formu Form D13
Doktora tez ek süre isteme formu Form D14
Doktora tez sınavı jüri öneri formu Form D15 (Güncellendi 07.12.2017)
Doktora tez sınavı tutanak formu Form D16
Doktora (Ortak program) danışman atama formu Form D17

.

DİĞER FORMLAR VE DİLEKÇELER

Oğrenci belgesi isteme dilekçesi Dilekçe 1
Transkript isteme dilekçesi Dilekçe 2
Geçici mezuniyet belgesi istem dilekçesi Dilekçe 3
Program dışı ders alma dilekçesi Dilekçe 4
Diğer Enstitü Yüksek Ögretim kurumlarından ders alma istem dilekçesi Dilekçe 5
Özel öğrenci ders kayıt formu Form 6
Program dışı alınan derslerin krediye saydırılması için başvuru dilekçesi Dilekçe 7
Askerlik sevk tehiri iptal istem dilekçesi Dilekçe 8
Kayıt dondurma istem dilekçesi Dilekçe 9
Kayıt açtırma istem dilekçesi Dilekçe 10
Kayıt sildirme istem dilekçesi Dilekçe 11
İlişik kesme formu Form 12
Mezuniyet bilgi formu Form 13
YL-DR Yatay geçiş başvuru formu Form 14
Ortak Lisansüstü programlardan ders alma istem dilekçesi Dilekçe 15
Lisansüstü tez destek proje önerisi formu Form 16
Lisansüstü ders önerisi formu Form 17
Yolluk bildirim formu Form 18
Af basvuru formu Form 19
TURNITIN onay formu Form 20
Tez Ön Kontrol Formu Form 21 (Yeni!) 07.12.2017
YÖK Tez Erişim Kısıtlama Talep Formu Form 22 (Yeni!)