Enstitü Yönetim Kurulu
Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Filiz ERSÖZ

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Engin GEDİK

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ali CAN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Raif BAYIR

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hamiyet ŞAHİN KOL

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Habibe TECİMER

Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı