Prof. Dr. Metin BALCI'nın katılımıyla Üniversitemizde "Türkiye'de Bilimsel Yayıncılık, Yükseltilmeler ve Etik" konuşulduÜniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği Semineri’nde “Türkiye'de Bilimsel Yayıncılık, Yükseltilmeler ve Etik” konusu ele alındı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansta ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı konuşmacı olarak yer aldı.

“Türkçe’nin bilim dili olarak gelişmesi için önce bilimi geliştirmek lazım”

Prof. Dr. Metin Balcı “Türkiye’de Bilimsel Yayıncılık, Yükseltilmeler ve Etik” konulu konferansta bilim alanına ayrılan payın düşük olduğuna dikkat çekti. Bilim potansiyelini ortaya koyan kriterlerden gayri - safi milli hasıladan araştırmaya ayrılan payın 1980 yılından beri Türkiye’de ciddi şekilde tartışıldığını dile getiren Balcı, gelişmiş ülkelerde özel sektörün araştırmaya katkısının yüzde 75 olduğunu, ülkemizde ise bunun tam tersinin yaşandığını söyledi.

Akademik kariyerde önemli yükseltilmelerden birinci sırada doktoranın yer aldığını belirten Balcı, günümüzde tek kontrol yükseltilmeler edebileceğimiz mekanizmanın doçent kadrosu olduğunu vurguladı.

Bilimsel makale sayılarına ilişkin de bilgiler veren Balcı, 2015 yılında en çok bilimsel makale sayısına sahip olan ülkelerin Amerika, Çin ve Almanya olduğunu belirtirken Türkiye’nin bu sıralamada 17’de yer aldığını söyledi.

Türkiye’deki 1980 - 2015 yılı makale sayıları verilerini inceleyen Prof. Dr. Metin Balcı, 1980 yılında Türkiye’nin bir yılda uluslararası dergilerde yayınlanan makale sayısının 250 civarında olduğunu ve o yıl Türkiye’de 18 üniversitesinin bulunduğunu kaydetti. Özellikle 1980’li yıllarda Türkiye’de bilimsel araştırma yapılmamasına değinen Balcı “2007 yılı benim için bilimsel açıdan bir milattır.” dedi. Türkiye’de 2015 yılında en çok yayın yapan üniversiteler hakkında bilgiler veren Balcı, ilk üçte İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Metin Balcı konuşmasında doçentlik başvuru koşullarına da değinerek doçentlik koşullarında atıf istendiğini, atıf artıkça bilimsel dergilerin etki değerinin yükseldiğini dile getirerek Türkiye ve dünyadaki atıf çetelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Konferansta etik dışı davranışlar ve öğretim elemanlarının istihdamı konusuna da yer veren Balcı “Türkçe’nin bilim dili olarak gelişmesini istiyorsanız önce bu ülkede bilimi geliştirmeniz lazım. Bilimi geliştirmeden Türkçe’nin bilim dili olabileceği konusunda kimseyi ikna edemezseniz. “ dedi.


.
. .


 

Fotoğraflar İçin Tıklayınız..!