2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrenci alımı sonuçlanmıştır!
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrenci alımı sonuçları belli olmuştur. Yerleşme durumunuzu Enstitü Başvuru Sisteminden ve aşağıda bulunan listeden durumunuzu görebilirsiniz.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ!


KAYIT TAKVİMİ

Giriş Sınav Sonuçları ve Öğrenci Numaralarının İlanı 29 Ağustos 2019
Uzaktan Eğitim Ücretinin Yatırılması 02-04 Eylül 2019
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 02-04 Eylül 2019
Lisansüstü Programlara Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması 05-06 Eylül 2019
Ders Alma Haftası 09-13 Eylül 2019 saat 17:00
Ders Almalara İlişkin Danışman Onayının Son Tarihi 13 Eylül 2019 saat 24:00
Derslerin Başlaması 16 Eylül 2019


G-KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
 1. Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi.
 2. Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi.
 3. ALES Sonuç Belgesi (Çıktısı)
 4. YDS Sonuç Belgesi (Çıktısı) (Doktora öğrencileri için)
 5. Nüfus Cüzdanın fotokopisi (Yeni T.C. Kimlik kartı olanlar için “Nüfus Kayıt Örneği”de olacak.)
 6. Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı (Son üç ayda alınmış olmalıdır.)
 7. 3 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 8. 10 TL Posta Pulu veya Ücreti.
 
 
NOT: 
 1. Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekalet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
 2. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylarla, bu derecelerini Karabük Üniversitesi dışında Yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bu programın süresi en çok 1 yıldır.
 3. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.
 4. Daha fazla bilgi edinmek isteyen adaylar Enstitü Sekreterliği'ne başvurabilir. 
 
 Fen Bilimleri Enstitü Sekreterliği    Tel: 0(370) 418 9397