2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrenci alımı sonuçlanmıştır!
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrenci alımı sonuçları belli olmuştur. Yerleşme durumunuzu Enstitü Başvuru Sisteminden öğrenebilirsiniz.

KAYIT TAKVİMİ
  
Sonuçların ve Öğrenci Numaralarının İlanı 28 Aralık 2018
Uzaktan Eğitim Ücretinin Yatırılması 02 Ocak-30 Ocak 2019
Kesin Kayıtların Yapılması 28 Ocak-30 Ocak 2019
Uzaktan Eğitim Yedek Öğrenci Listelerinin İlanı  30 Ocak 2019 Saat :17:30
Uzaktan Eğitim Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması 31 Ocak – 01 Şubat 2019
Ders Alma Haftası 28 Ocak – 01 Şubat 2019 saat 17:00
Ders Almalara İlişkin Danışman Onayının Son Tarihi 01 Şubat 2019 saat 24:00
Derslerin Başlaması 04 Şubat 2019
 

G-KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
 1. Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi.
 2. Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi.
 3. ALES Sonuç Belgesi (Çıktısı)
 4. YDS Sonuç Belgesi (Çıktısı) (Doktora öğrencileri için)
 5. Nüfus Cüzdanın fotokopisi (Yeni T.C. Kimlik kartı olanlar için “Nüfus Kayıt Örneği”de olacak.)
 6. Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı (Son üç ayda alınmış olmalıdır.)
 7. 3 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 8. 10 TL Posta Pulu veya Ücreti.
 
 
NOT: 
 1. Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekalet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
 2. Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenci sayısı 5'den daha az olan Anabilim/Anasanat Dallarında güz yarıyılında Lisansüstü öğretim açılmayabilir.
 3. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylarla, bu derecelerini Karabük Üniversitesi dışında Yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bu programın süresi en çok 1 yıldır.
 4. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.
 5. Daha fazla bilgi edinmek isteyen adaylar Enstitü Sekreterliği'ne başvurabilir. 
 
 Fen Bilimleri Enstitü Sekreterliği    Tel: 0(370) 418 72 40