FBE702 ve FBE802 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği dersi hakkında!
Prof.Dr.Filiz ERSÖZ Üniversite Senato toplantısına katılacağından 17.12.2018 Pazartesi günü ders yapılmayacaktır.

FBE702 ve FBE802 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği dersi öğrencilerine duyurulur!