FBE702 ve FBE802 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği dersi hakkında!
* 05.11.2018 - 12.11.2018 tarihleri arası sınav haftası olduğundan 05.11.2018 Pazartesi ve 12.11.2018 Pazartesi günü ders yapılmayacaktır.

* Vize sınavı projeleri en geç 18.11.2018 tarihine kadar turnitin üzreinden yüklenecektir.

* Vize sınavı için 05.11.2018 Pazartesi saat 13:00 de Tıp Fakültesi konferans salonunda  imza atılacaktır. İmza atamayan öğrenciler 19.11.2018 Pazartesi günü yapaılacak derste imza atabilirler.