2018-2019 Güz kayıt takvimi ve istenen belgeler.
- SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ
 
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 10- 12 Eylül 2018
Ders Alma Haftası 10- 14 Eylül 2018 Saat: 17:00
Ders Almalara İlişkin Danışman Onayının Son Tarihi 14 Eylül 2018 Saat: 24:00
Derslerin Başlaması 17 Eylül 2018
 
- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 1. Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi.
 2. Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi.
 3. ALES Sonuç Belgesi (Çıktısı)
 4. YDS Sonuç Belgesi (Çıktısı) (Doktora öğrencileri için).
 5. Nüfus Cüzdanın fotokopisi (Yeni T.C. Kimlik kartı olanlar için “Nüfus Kayıt Örneği”).
 6. Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı (Son üç ayda alınmış olmalıdır.)
 7. 3 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 8. 10 TL Posta Pulu veya Ücreti.
 
 
NOT:
 1. Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekalet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
 2. Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenci sayısı 5'den daha az olan Anabilim/Anasanat Dallarında güz yarıyılında Lisansüstü öğretim açılmayabilir.
 3. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylarla, bu derecelerini Karabük Üniversitesi dışında Yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bu programın süresi en çok 1 yıldır.
 4. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.
 5. Daha fazla bilgi edinmek isteyen adaylar Enstitü Sekreterliği'ne başvurabilir. 
 
 Fen Bilimleri Enstitü Sekreterliği    Tel: 0(370) 418 72 40