ALES Geçerlilik Süresi ile İlgili YÖK'ün Yazısı (Tekrar değişiklik oldu)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11.06.2018 tarih ve E.41885 sayılı yazısı ile Danıştay 8.Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"in Geçiçi 6'ıncı maddesinin yürütmesinin durdurulduğu bildirilmekte olup söz konusu mahkeme kararı gereği, 27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli kabul edildimiştir.
 
Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 21.06.2018 tarih ve 48670 sayılı yazı ekinde alınan Yönetim Kurulu Kararı gereğince 30 Eylül 2018 tarihine kadar mevcut ALES puanlarının kabul edileceği bildirilmiş olup, mevcut ilanımızda ALES puanın süresi 5 yıl olarak değerlendirilecektir.