2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Öğrenci Alım sonuçları açıklanmıştır!
Sonucunuzu online başvuru sistemine kullanıcı adınız ve şifreniz ile girerek öğrenebilirsiniz.

Sonuçları görmek için tıklayınız!

SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ
 

Giriş Sınav Sonuçları ve Öğrenci Numaralarının İlanı 07 Temmuz 2017
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 05 - 07 Eylül 2017
Ders Alma Haftası 05 -08 Eylül 2017
Ders Almalara İlişkin Danışman Onayının Son Tarihi 08 Eylül 2017
Derslerin Başlaması 11 Eylül 2017
 
Uzaktan Eğitim Yedek Öğrenci Listelerinin İlanı          07 Eylül 2017 Saat :17:30
Uzaktan Eğitim Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması 08 Eylül 2017 Saat :17:00’a kadar

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 1. Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi,
 2. Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi,
 3. ALES Sonuç Belgesi (Çıktısı)
 4. YDS Sonuç Belgesi (Çıktısı) (Doktora öğrencileri için),
 5. Nüfus Cüzdanın fotokopisi,
 6. Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olmalı),
 7. 3 adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
 8. 10 TL Posta Pulu veya Ücreti.
 
 
NOT :
 1. Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekalet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.
 2. Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenci sayısı 5'den daha az olan Anabilim/Anasanat Dallarında o ders yılı için Lisansüstü öğretimi açılmayabilir.
 3. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylarla, bu derecelerini Karabük Üniversitesi dışında Yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bu programın süresi en çok bir yıldır.
 4. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.
 5. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Enstitü Sekreterliği'ne başvurabilir. 
 
Fen Bilimleri Enstitü Sekreterliği    Tel: (0-370) 433 83 84