Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği güncellenmiştir.
1- Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 27/03/2017 tarih ve
30020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik için tıklayınız...

2- Karabük Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara
Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi 08/03/2017 tarih ve 2017/04-19 sayılı Senato Kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Yeni Yönerge için Tıklayınız...