100/2000 YÖK Doktora Bursları İlanı
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla başlatılan 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında Fen Bilimleri Enstitüsü koordinatörlüğünde Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalına aşağıda belirtilen alt alanlarda doktora yapacak olan veya tabloda verilen ilgili bölümlerdeki doktora programlarına kayıtlı öğrenciler arasından bursiyerler alınacaktır.
 
Başvuru Kodu ALAN ADI Programı / Kontenjanı Halen Doktora Yapılan Bölüm Koşullar
TB-109-01.06.04 Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri Doktora / 5 Enerji Sistemleri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği Anabilim Dallarında Yüksek Lisans mezunu olmak.
 
BAŞVURU KOŞULLARI

a. Lisans veya Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,

b. Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 70 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. (NOT: ALES standart puanı 55'den az olmamak koşuluyla başvurduğu Yüksek Lisans Programını Üniversitede veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda tamamladıktan sonra bir yarıyıldan fazla ara vermemiş olmak şartıyla Doktora Programına başvuran adaylarda yeniden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, Yüksek Lisans Programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.)
 
c. İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak,
 
Yükseköğretim Kurumu’nca belirlenen ALES geçerlilik Tablosu

 
ALES sınavının yapıldığı tarih Geçerlilik süresi Geçerlilik bitiş tarihi
2014 Mayıs
2014 Kasım
2015 Mayıs
2015 Kasım
2016 Mayıs
2016 Aralık
3 yıl Haziran      2017 sonu Aralık         2017 sonu Haziran      2018 sonu
Aralık         2018 sonu Haziran      2019 sonu
Aralık         2019 sonu
 
 
 


100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır.

a. T.C. vatandaşı olmak.
b. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
c. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
ç. Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).
d. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
 
Burslarla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte bulunan yönetmelikte verilmektedir.  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf
 
Burslara başvurmak isteyen adayların doktoraya kayıtlı oldukları program ve tez yapmak istedikleri alt alanı belirten ve herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olduklarını beyan eden dilekçelerini, öğrenci belgesi, transkript ve özgeçmişleriyle (CV) birlikte 01 Mart 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Fen Bilimleri Enstitü sekreteri Ümran ÇELİK’e elden teslim etmeleri gerekmektedir. Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.