2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü kesin kayıt için gerekli belgeler!
2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Öğrenci Alım İlanı!

Duyurunun içinde zaten mevcut olan kesin kayıt için gerekli belgeler ve kayıt takvimi aşağıdaki gibidir.


 
Giriş Sınav Sonuçları ve Öğrenci Numaralarının İlanı 27 Ocak 2017
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 30 Ocak-01 Şubat 2017
Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması 02 Şubat 2017
Ders Alma Haftası 30 Ocak-03 Şubat 2017
Ders Almalara İlişkin Danışman Onayının Son Tarihi 03 Şubat 2017
Derslerin Başlaması 06 Şubat 2017
 
G-KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
a)     Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi,
b)     Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi,
c)     ALES Sonuç Belgesi (Çıktısı)
d)     YDS Sonuç Belgesi (Çıktısı) (Doktora öğrencileri ve 55 üzeri not beyan eden yüksek lisans öğrencileri için),
e)     Nüfus Cüzdanın fotokopisi,
f)      Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olmalı),
g)     3 adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
h)     Başvuru Beyanı (Başvuru formu imzalı) Not: Enstitüde hazır sadece imza atacaksınız,
i)      1 adet Zarf ve 10 TL Posta Pulu veya Ücreti.
 
 
NOT :
1)     Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekalet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.
2)     Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenci sayısı 5'den daha az olan Anabilim/Anasanat Dallarında o ders yılı için Lisansüstü öğretimi açılmayabilir.
3)     Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylarla, bu derecelerini Karabük Üniversitesi dışında Yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bu programın süresi en çok bir yıldır.
4)     Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.
5)     Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Enstitü Sekreterliği'ne başvurabilir.